Екстериорно и интериорно озеленяване ЕТ Маргарита – Кирил Кирилов

Напоителни системи

Фирмата предлага на клиентите си проектиране и изпълнение на проекти за озеленяване( интериорно и екстериорно ), проектиране и изграждане на напоителни системи с потъващи хидранти и капково напояване, както и поддръжка на вече изпълнени обекти.